Firma Katalog Kontakt

KONTAKT

  • Piotr Kulijewicz
  • ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków
  • +48.12.6510870
  • +48.12.6510879
  • krakow@mevaco.pl

KONTAKT

  • Magdalena Henklewska
  • ul. Tęczowa 38, 60-287 Poznań
  • +48.61.8605128
  • +48.61.8605093
  • poznan@mevaco.pl

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości transakcji dokonywanych przez Internet oraz ich rozwoju w kierunku prawdziwej gospodarki internetowej.

MEVACO, poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych, pragnie zapewnić Państwu bezpieczne i godne zaufania transakcje handlowe w Internecie oraz ochronę prawa do prywatności.

Podane przez Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer Klienta itp. – w celu odróżnienia Klientów o takich samych lub podobnych nazwiskach), jak również dane konsumenckie wykorzystywane są zgodnie z postanowieniami prawnymi o ochronie danych osobowych, wyłącznie do celów realizacji umowy i rozliczenia oraz w celach doradczych i reklamowych – według ustawy federalnej o ochronie danych osobowych, obowiązującej w Niemczech.

1. Jakie dane osobowe są gromadzone i jak są przetwarzane?
a. Automatyczne zbieranie danych
Po naszych ogólnie dostępnych stronach internetowych mogą się Państwo poruszać swobodnie i anonimowo. Odwiedziny Państwa na naszych stronach zapisywane są w celach statystycznych, w celu optymalizacji naszej strony internetowej oraz w celu zabezpieczenia systemu i nie zawierają żadnych danych osobowych. Uwzględnione są: nazwa domeny lub adres IP dostawcy Internetu, system operacyjny komputera i typ przeglądarki. Automatycznie zapisywane są również strony internetowe, za pośrednictwem których Państwo do nas trafiają, jak również strony internetowe, które Państwo u nas odwiedzają oraz data i czas trwania wizyty na stronie.

Są to informacje uniemożliwiające identyfikację danej osoby oraz ustalenie profilu użytkownika. Każdy z Państwa, jako konkretny użytkownik, pozostanie anonimowy. W naszym sklepie stosujemy technologię plików cookie, które podczas dodawania do koszyka umożliwiają jednoznaczne przypisanie Państwu, jako naszemu Klientowi, konkretnego zamówienia, a tym samym ułatwiają korzystanie z naszej oferty internetowej i zwiększają jej funkcjonalność. Poza tym nie śledzimy Państwa ścieżki wyszukiwania.

b. Gromadzenie danych osobowych
W ramach procesu zamówienia i zlecenia proszeni są Państwo o podanie swoich danych osobowych. Są to jedyne dane osobowe, które przetwarzamy.

2. W jakim celu pobierane są dane osobowe?
Dane osobowe są pobierane i przechowywane do celów prowadzenia badań marketingowych i sondaży opinii publicznej oraz innych tylko w przypadku, gdy wymaga tego realizacja i przygotowanie Państwa zamówienia lub jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, na przykład w celu utworzenia konta Klienta lub otrzymywania naszego newslettera.

Pobrane dane osobowe wykorzystywane są w mailu zwrotnym, aby sprawdzić tożsamość użytkownika oraz do realizacji Państwa zamówień i zapytań. W celu odpowiedzi na Państwa pytania, dane zapisywane są w naszej bazie Klienta, jednak nie są one wykorzystywane w innych celach. Jako nasz Klient, będą Państwo otrzymywać drogą pocztową i elektroniczną przesyłki reklamowe w umiarkowanej ilości.

3. Kiedy pobierane są dane osobowe?
Dane osobowe zapisywane są w momencie wysłania zamówienia lub zapytania. Do tego momentu nie zapisujemy żadnych danych. Mogą więc Państwo zupełnie anonimowo oglądać nasze artykuły.

4. Kto ma dostęp do danych osobowych?
Do Państwa danych osobowych mają dostęp nasi pracownicy z biura obsługi Klienta. Zostali oni pouczeni o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z prawem, w celu wykonania poszczególnych zadań oraz, że po zakończeniu danej czynności nadal obowiązuje ochrona danych osobowych.

Poza tym nasi pracownicy zostali szczegółowo poinformowani o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i zobowiązani do zachowania tajemnicy oraz pouczeni o sankcjach karnych w razie naruszenia przepisów. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim z wyjątkiem współpracujących z nami firm wysyłkowych i instytucji płatniczych.

Nasz partner internetowy, firma Webdata Internet Consulting GmbH, ma również dostęp do zapisanych danych, aby poprawiać ewentualne błędy i rozwiązywać techniczne problemy. Pracownicy naszej firmy partnerskiej zostali, tak jak nasi pracownicy, szczegółowo poinformowani o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i zobowiązani do zachowania tajemnicy oraz pouczeni o sankcjach karnych w razie naruszenia przepisów.

5. Jakie prawa ma użytkownik odnośnie swoich danych osobowych?
Przekazujemy Państwu – jako podmiotowi, którego dane są przetwarzane – dokładne informacje o przysługujących Państwu prawach wynikających z federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG), zwłaszcza o:

a. Prawie do informacji
Zgodnie z § 34 BDSG mają Państwo prawo do bezpłatnych informacji o zapisanych przez nas Państwa danych osobowych.

b. Prawie do sprostowania, usunięcia, zablokowania
Zgodnie z § 35 BDSG mają Państwo prawo do usunięcia/zablokowania niedopuszczalnych lub sprostowania niezgodnych z prawdą danych. Dane wykorzystywane do celów rozliczeniowych i księgowych nie są objęte przepisem.

c. Prawie do sprzeciwu
Zgodnie z § 28 BDSG mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych do celów reklamowych lub marketingowych oraz badania opinii publicznej.

6. Co gwarantuje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i innych właściwych przepisów prawnych?
Aby zagwarantować Państwu odpowiednią ochronę danych osobowych, zapewniamy stosowanie wszelkich niezbędnych, technicznych i organizacyjnych środków (§ 9 BDSG).

7. Cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookie, czyli tzw. „ciasteczka“. Ciasteczka to małe pliki tekstowe przechowywane lokalnie na Państwa komputerze. Pliki te umożliwiają zidentyfikowanie Państwa przeglądarki internetowej oraz analizę użytkowania strony internetowej. Informacje gromadzone dzięki zapisywaniu ciasteczek nie są wykorzystywane do pozyskiwania danych osobowych, lecz wyłącznie do analizy i optymalizacji strony internetowej. Wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki mogą Państwo zablokować instalację plików cookie; pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej może okazać się niemożliwe.

8. Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Zgodę na pobieranie i gromadzenie danych osobowych można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. W związku z dyskusją o stosowaniu narzędzi analitycznych z pełnymi adresami IP chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że witryna analizowana jest przez Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“ i dlatego adresy IP są przetwarzane wyłącznie w formie skróconej, co uniemożliwia bezpośrednie powiązanie adresu z danym użytkownikiem.

9. Kontakt
Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych osobowych w MEVACO GmbH, prosimy zwrócić się do naszego pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych, który chętnie służy pomocą również w przypadku życzeń i zażaleń.
TÜV SÜD, Management Service GmbH, Stefan Eisert, Ridlerstraße 65, 80339 München, Telefon 08123 928 639, Telefax 08123 933 031, E-Mail sedc1@web.deŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPEWNIAJĄCE OCHRONĘ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Federalna ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje w § 4g, że pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych ma obowiązek udostępnić w odpowiedniej formie następujące dane zgodnie z § 4e:

1. Nazwa odpowiedzialnego podmiotu
MEVACO GmbH

2. Prezes Zarządu
Stephan Geiger
Uprawniony Kierownik ds. Przetwarzania Danych
Stephan Geiger

3. Adres odpowiedzialnego podmiotu
Vordere Karlstr.12, 73033 Göppingen

4. Określenie celu gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych: przedmiot działalności przedsiębiorstwa
obróbka metali

5. Opis poszczególnych grup osób i odnoszących się do nich danych oraz kategorii danych:
Dane dotyczące Klientów, pracowników, jak również dane dostawców, o ile są one niezbędne do realizacji celów wskazanych w punkcie 4.
Na żądanie udzielimy Państwu informacji na temat procedur ewentualnego przetwarzania Państwa danych oraz rodzaju przetwarzanych danych.

6. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane
Instytucje publiczne w przypadku powołania się na obowiązujące przepisy prawa, zleceniobiorcy zewnętrzni zgodnie z §11 Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych, jak również podmioty zewnętrzne i wewnętrzne działy MEVACO GmbH w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 4..

7. Zwyczajowe terminy usuwania danych
Zgodnie z ustawowymi przepisami obowiązują różne obowiązki i okresy przechowywania. Po upływie tych terminów stosowne dane są rutynowo usuwane. Dane, których to nie dotyczy, zostaną skasowane, gdy cele wymienione w punkcie 4 przestaną obowiązywać.

8. Planowany transfer danych do państw trzecich
Przekazanie danych państwom trzecim nie jest planowane.