Blacha perforowana o dowolnych parametrach? Wszystko jest możliwe.
Odkryj Product Designer MEVACO
TAK ŁATWO, JAK NIGDY DOTĄD:
Konfiguruj indywidualne kasety z blachy perforowanej i zamawiaj bezpośrednio online.
Wypróbuj Product Designer
Dowiedz się więcej

KONTAKT

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona prywatności każdej osoby w Internecie ma istotne znaczenie dla przyszłości realizacji transakcji w Internecie oraz rozwoju w kierunku prawdziwej ekonomii online.

MEVACO chce niniejszą polityką prywatności podkreślić swoje pełne zaangażowanie na rzecz bezpiecznego i opartego na zaufaniu postępowania w ramach korzystania z Internetu oraz ochrony prywatności i osobistych praw każdej jednej osoby.

Jeżeli MEVACO przetwarza dane osobowe, odbywa się to w celach określonych w niniejszej polityce prywatności. W określonych przypadkach potrzebujemy imienia i nazwiska użytkownika oraz jego adresu, jak i innych informacji, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Będziemy odpowiednio wskazywać na informacje, których podanie jest wymagane. Ponadto zapisujemy i przetwarzamy tylko te dane, które zostaną nam przekazane dobrowolnie przez użytkownika. Dane osobowe podawane przez użytkownika (imię i nazwisko, adres, numer klienta itp. celem niebudzącego wątpliwości odróżnienia od klientów nazywających się tak samo lub podobnie) oraz dane dotyczące użytkowania są wykorzystywane z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych i zgodnie z postanowieniami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz federalnej ustawy o ochronie danych wyłącznie w celu realizacji umowy, rozliczenia oraz poradnictwa i własnych działań marketingowych. Dokładniejsze informacje są zawarte w polityce prywatności.

Nazwa i dane kontaktowe administratora

MEVACO GmbH Vordere Karlstraße 12 73033 Göppingen, Niemcy

Przedstawiciel: Xaver Hake Telefon: +49.7161.5020-0 E-mail: info@mevaco.de

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Datenschutzbeauftragter der MEVACO GmbH: externe Datenschutzbeauftragte des TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Cyber- & Informationssicherheit, Robert-Bosch-Str. 16, 64293 Darmstadt

Nina.Walther@tuevhessen.de Telefon komórkowy: + 49 (0)160 90572527 Telefon stacjonarny: + 49 (0)6151 600-391

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Pod pojęciem „danych osobowych” należy rozumieć wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych. W poniższych przypadkach przetwarzamy dane osobowe użytkownika w ramach korzystania przez użytkownika z naszej witryny internetowej w celach określonych poniżej:

Okazjonalne nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego:

Dane osobowe użytkownika, które użytkownik udostępnia nam za pośrednictwem formularza kontaktowego (zwrot, imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa i adres statutowy firmy użytkownika, strona internetowa, nr telefonu, nr faksu użytkownika, wiadomość przesłana przez użytkownika) są przetwarzane do celów okazjonalnego nawiązania kontaktu. Wymagane dane są oznaczone jako pola obowiązkowe. Przetwarzanie odbywa się w celu udzielania odpowiedzi na zapytania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO. Dane przekazane w ramach nawiązania przez użytkownika kontaktu są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

Okazjonalne nawiązanie kontaktu za pośrednictwem wiadomości e-mail:

Dane osobowe użytkownika, które użytkownik udostępnia nam za pośrednictwem wiadomości e-mail (w każdym razie: adres e-mail, wiadomość, informacje indywidualne) są przetwarzane do celów okazjonalnego nawiązania kontaktu. Przetwarzanie odbywa się w celu udzielania odpowiedzi na zapytania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO. Dane przekazane w ramach nawiązania przez użytkownika kontaktu są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

Sklep internetowy:

Nasz sklep internetowy jest przeznaczony wyłącznie dla klientów handlowych. Jeżeli użytkownik chce skorzystać z naszego sklepu internetowego, musi w tym celu zarejestrować się jako osoba do kontaktów z przedsiębiorstwem użytkownika. Odbywa się to za pośrednictwem strony rejestracji lub poprzez manualne aktywowanie stałych klientów np. za pośrednictwem telefonu. Aby umożliwić dostęp do sklepu internetowego, potrzebujemy następujących danych osobowych użytkownika: nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej, dane kontaktowe osoby do kontaktów (nazwisko, imię, zwrot, adres statutowy, służbowy nr telefonu, służbowy adres e-mail) i wybrane hasło. Przetwarzanie danych odbywa się na zapytanie użytkownika i jest wymagane w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b w wymienionych celach do wypełnienia umowy i do realizacji pozostałych działań przedumownych. Przechowujemy dane osobowe, które zgromadziliśmy do celów rejestracji i logowania, dopóki użytkownik nie złoży u nas wniosku o usunięcie swojego konta klienta. W przypadku wniosku o usunięcie przechowujemy wymagane informacje dotyczące zamówień użytkownika, jeżeli przechowywanie wychodzące poza ten zakres jest niezbędne na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit b RODO do wypełnienia umowy lub w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO ze względu na obowiązki przechowywania i dokumentowania do celów podatkowych i handlowych (wynikających z przepisów kodeksu handlowego, kodeksu karnego bądź ordynacji podatkowej) jesteśmy zobowiązani do dłuższego przechowywania danych.

Newsletter:

Jeżeli użytkownik chce zasubskrybować nasz newsletter, potrzebne będą nam adres e-mail oraz imię i nazwisko użytkownika. Użytkownik może dobrowolnie zasubskrybować newsletter podczas rejestracji do sklepu internetowego. Podstawa prawna: zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownika można cofnąć w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość na adres względnie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych.

Okazjonalne nawiązanie kontaktu w sieciach społecznościowych:

Dane osobowe użytkownika, które są nam udostępniane w ramach nawiązania kontaktu za pośrednictwem sieci społecznościowych, są przetwarzane do celów okazjonalnego nawiązania kontaktu. Zapytanie użytkownika nie jest zapisywane poza sieciami społecznościowymi. Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO polega na udzielaniu przez nas odpowiedzi na zapytania skierowane do nas. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z 5 czerwca 2018 r. między podmiotem zarządzającym fanpagem Facebook a spółką Facebook zachodzi wspólna odpowiedzialność. Stosowne zakresy odpowiedzialności są uregulowane tutaj:

Informacji na temat przetwarzania danych wykraczającego poza ten zakres za pośrednictwem danej platformy można zasięgnąć tutaj:

Integracja wtyczek sieci społecznościowych:

Nasza strona internetowa wykorzystuje każdorazowo przyciski sieci społecznościowych // facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA // Xing, XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Niemcy // Pinterest, Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA // Instagram, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia // YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066, USA

Przyciski są oznaczone logo danej sieci społecznościowej. Nie chodzi tutaj jednak o standardowe wtyczki społecznościowe, lecz o przyciski z hiperłączami do stron MEVACO w odpowiednich sieciach społecznościowych. Użytkownik musi aktywować przyciski oddzielnie poprzez kliknięcie. Dopóki nie nastąpi kliknięcie tych przycisków, żadne dane nie będą przekazywane do sieci społecznościowych. Dopiero po kliknięciu przycisków i tym samym zaakceptowania przez użytkownika komunikacji z serwerami sieci społecznościowej przyciski zostaną aktywowane i nawiązane zostanie połączenie.

Poprzez aktywowanie przycisku sieci społecznościowe otrzymują wówczas m.in. informację o fakcie i czasie dokonania otwarcia odpowiedniej strony naszej witryny internetowej, poza tym np. o adresie IP użytkownika, o wykorzystywanej przeglądarce oraz o ustawieniach językowych. Jeżeli użytkownik kliknie przycisk, kliknięcie zostanie przekazane do sieci społecznościowej i będzie wykorzystywane zgodnie z jej wytycznymi w sprawie wykorzystywania danych.

W przypadku aktywacji przycisku nie mamy żadnego wpływu na zebrane dane ani na procesy przetwarzania danych i nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie tych danych i w związku z tym nie jesteśmy też administratorem w myśl RODO. Nie są nam znane także pełen zakres gromadzenia danych, jego podstawa prawna, cele oraz terminy przechowywania. Z tego względu udostępnione tu informacje są też niekoniecznie kompletne.

Przekazywanie danych odbywa się niezależnie od tego, czy użytkownik faktycznie ma konto u oferenta lub jest na nim zalogowany. Jeżeli użytkownik jest zalogowany u oferenta, jego dane zostają przyporządkowane bezpośrednio do konta. W razie potrzeby oferenci umieszczają także pliki cookie na komputerze użytkownika w celu rejestrowania jego aktywności.

Wedle naszej wiedzy oferent zapisuje te dane w profilach korzystania, które wykorzystuje do celów reklamy, badania rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej uzależnionego od zapotrzebowania. Taka analiza jest dokonywana w szczególności (także w odniesieniu do użytkowników niezalogowanych) w celu prezentacji reklamy uzależnionej od zapotrzebowania, aby poinformować innych użytkowników sieci społecznościowej o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkownika. Aby wykonać takie prawo do wyrażenia sprzeciwu, trzeba zwrócić się do danego oferenta.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez daną sieć społecznościową oraz stosowne prawa użytkownika i jego możliwości dokonywania ustawień w celu ochrony swojej prywatności są zawarte w informacjach.

// w przypadku Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy // w przypadku Xing: https://www.xing.com/privacy // w przypadku Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy // w przypadku Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 // w przypadku youtube: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby sieć społecznościowa otrzymywała dane, które go dotyczą, nie może kliknąć przycisku.

Przesyłanie aplikacji przez użytkownika

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail udostępniony na stronie https://jobs.mevaco.com/ lub skorzystanie z możliwości zaszyfrowanego ładowania plików. Zakres przetwarzania danych osobowych użytkownika jest w takim przypadku uzależniony od udostępnionych dokumentów aplikacyjnych. Ponadto dane aplikacyjne za zgodą użytkownika są przechowywane w naszej puli kandydatów. Dane aplikacyjne użytkownika przechowujemy przez okres rozpatrywania jego kandydatury. Jeżeli aplikacja użytkownika zostanie odrzucona lub użytkownik wycofa swoją aplikację, jego dane aplikacyjne zostaną usunięte po maksymalnie 6 miesiącach, chyba że użytkownik udzieli wyraźnej zgody na ich dłuższe przechowywanie. W przypadku pomyślnej rekrutacji dane, które użytkownik nam udostępnił, są nadal przetwarzane na potrzeby zatrudnienia użytkownika w naszym przedsiębiorstwie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 b i f RODO oraz § 26 BDSG [federalna ustawa o ochronie danych osobowych].

Cele marketingowe lub reklamowe:

Dane osobowe użytkownika, które są przetwarzane za pośrednictwem naszej witryny internetowej, będziemy przetwarzać do celów marketingowych lub reklamowych, jeżeli użytkownik udzielił nam stosownej zgody. Podstawy prawne: zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przy tym użytkownik ma w dowolnym momencie możliwość cofnięcia swojej zgody za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres .

ReCAPTCHA:

W celu rozróżnienia, czy wpis jest dokonywany przez osobę fizyczną czy odbywa się z nadużyciem przez maszynowe/automatyczne przetwarzanie, korzystamy z reCAPTCHA, usługi Google Ireland Limited („Google”) z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Przy tym dane potrzebne Google dla celów usługi reCAPTCHA, w szczególności adres IP użytkownika i w razie potrzeby dalsze dale jak miejsce i moment uzyskania dostępu przez użytkownika, są przekazywane Google. Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO polega na minimalizacji rekordów danych wygenerowanych maszynowo lub poprzez nadużycie. Dalsze informacje dotyczące korzystania z danych użytkownika przez Google są dostępne pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=de oraz https://policies.google.com/terms?hl=de

Pliki cookie:

Pliki cookie to niewielkie pliki, które umożliwiają zapisywanie na komputerze lub innych urządzeniach końcowych użytkownika specyficznych informacji, które odnoszą się do niego, podczas gdy korzysta on z naszej strony internetowej. Użytkownik może za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej dezaktywować korzystanie z plików cookie, ograniczyć do określonych stron internetowych lub ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, by powiadamiała ona użytkownika o wysłaniu pliku cookie. Należy mieć na uwadze, że dezaktywacja wykorzystywania plików cookie za pośrednictwem przeglądarki internetowej użytkownika może skutkować tym, że nie będzie on mógł korzystać z pełnego zakresu funkcjonalności naszej strony internetowej. Bardziej specyficzne informacje dotyczące stosowanych przez nas poszczególnych plików i narzędzi trackingowych użytkownik otrzymuje w ramach naszego banera cookie. Podczas korzystania z naszej strony internetowej na komputerze lub innych urządzeniach końcowych użytkownika mogą być w razie potrzeby zapisywane także pliki cookie oferentów zewnętrznych. Użytkownik może analogicznie dezaktywować wykorzystywanie plików cookie oferentów zewnętrznych za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Wykorzystujemy na naszej stronie internetowej pliki cookie do następujących celów:

Wykorzystujemy pliki cookie, które są niezbędne do celów funkcjonowania naszej strony internetowej. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych użytkownika: Prawnie uzasadniony interes administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. f europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Stosujemy pliki cookie, które nie są niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej, jednak są wykorzystywane do celów personalizacji treści stron internetowych, optymalizacji naszej strony internetowej oraz do celów marketingowych lub reklamowych. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych użytkownika: zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Wgląd w wykorzystywane przez nas pliki cookie można uzyskać Cookie-Banner. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na wykorzystywanie plików cookie, które nie są niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej, ze skutkiem na przyszłość Cookie-Banner.

Przetwarzanie danych osobowych dotyczących korzystania:

Dane osobowe dotyczące korzystania, tj. adres IP użytkownika oraz czasy otwarcia naszej witryny internetowej przez użytkownika, są przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej w celu ustalenia oraz śledzenia usterek lub nadużyć naszych ofert online bądź usług i instalacji telekomunikacyjnych oraz w celu polepszenia naszej witryny internetowej. Podstawy prawne: prawnie uzasadniony interes administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w ramach korzystania z naszej witryny internetowej nie jest wymagane przepisami prawa i jest niezbędne do zawarcia umowy tylko wówczas, jeżeli zostało to wymienione powyżej w przypadku danych celów przetwarzania danych osobowych. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji łącznie z profilingiem na podstawie danych osobowych użytkownika, które są przetwarzane za pośrednictwem naszej strony internetowej, nie ma miejsca.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

Dane osobowe użytkownika, które są przetwarzane za pośrednictwem naszej witryny internetowej, przekazujemy dalszym odbiorcom lub zapewniamy dalszym odbiorcom dostęp do tych danych osobowych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do każdorazowych celów przetwarzania tych danych osobowych lub jeżeli powierzyliśmy dalszym odbiorcom realizację poszczególnych zadań lub usług i przez to dostęp do tych danych osobowych jest niezbędny lub nie można go wykluczyć. Odbiorcami lub kategoriami odbiorców danych osobowych, które są przetwarzane za pośrednictwem naszej witryny internetowej, są:

// punkty wewnętrzne, które uczestniczą w realizacji poszczególnych procesów biznesowych (przykładowo rozwój, serwis, księgowość, zarządzanie) // wykonawcy usług w zakresie tworzenia koncepcji i administrowania stron internetowych // wykonawcy usług hostingu naszej witryny internetowej

Przekazywanie danych osobowych użytkownika, które są przetwarzane za pośrednictwem naszej witryny internetowej, jest dokonywane w odniesieniu do wymienionych odbiorców: w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w oparciu o zgodę użytkownika), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (na podstawie wypełniania umowy lub w celu przeprowadzenia działań przedumownych z użytkownikiem), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora), art. 28 ust. 1 RODO (przetwarzanie na zlecenie) lub § 26 BDSG [federalna ustawa o ochronie danych osobowych] (cele stosunku pracy).

Ponadto dokonywane jest przekazywanie danych osobowych użytkownika, które są przetwarzane za pośrednictwem naszej witryny internetowej, instytucjom lub organom państwa, jeżeli w ramach możliwych ustawowych obowiązków do udzielania informacji lub na podstawie decyzji administracyjnej lub sądowej jesteśmy zobowiązani do udzielenia informacji do celów ścigania przestępczości zgodnie z zarządzeniem instytucji lub organów państwa, do celów ścigania przestępczości względem nas jako poszkodowanym oraz w celu ścigania usterek lub nadużyć naszych ofert online lub usług i instalacji telekomunikacyjnych.

Przekazywanie danych odbiorcom w krajach zewnętrznych lub organizacji międzynarodowej

Przekazywanie danych osobowych użytkownika odbiorcy w kraju zewnętrznym lub organizacji międzynarodowej ma miejsce tylko wówczas, gdy użytkownik sobie tego życzy. Może tak być, gdy zamówienie użytkownika ma być zrealizowane przez położoną bliżej użytkownika spółkę krajową MEVACO GmbH. Wykorzystujemy również pliki cookie, które wiążą się z koniecznością przekazywania do kraju zewnętrznego jak USA. W takich przypadkach informujemy użytkownika o możliwym przekazywaniu w naszym Cookie Banner Cookie-Banner.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe użytkownika, które są przetwarzane za pośrednictwem naszej witryny internetowej, będą przechowywane tylko dopóty, dopóki ich znajomość jest niezbędna do realizacji celów ich przetwarzania.

Dane osobowe dotyczące korzystania przetwarzane za pośrednictwem naszej witryny internetowej są przechowywane przez okres 30 dni, a następnie usuwane. Wyjątek stanowi przy tym tzw. Vision-ID (zanonimizowany adres IP), który jest przechowywany maksymalnie przez 3 lata w celu ułatwienia użytkownikowi kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej. Dane osobowe użytkownika, które są przetwarzane za pośrednictwem naszej witryny internetowej, są przechowywane przez dłuższy okres, jeżeli wymagają tego ustawowe, statutowe lub umowne terminy przechowywania. W kontekście powyższego dane osobowe istotne dla celów podatkowych są z reguły przechowywane przez okres 10 lat, inne dane osobowe zgodnie z przepisami prawa handlowego z reguły przez okres 6 lat.

Zgodę użytkownika na przechowywanie plików cookie na naszej stronie internetowej przechowujemy do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika, jednakże maksymalnie 3 lata. Po tym okresie użytkownik zostaje zapytany ponownie o zgodę.

W przypadku złożenia aplikacji dane osobowe są przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji. Oprócz tego dane osobowe są w razie potrzeby przechowywane także w okresie wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali zaakceptowani w procesie rekrutacji, są przechowywane przez okres maksymalnie 6 miesięcy na podstawie ogólnej ustawy o równouprawnieniu (AGG) oraz kodeksu postępowania cywilnego (ZPO). Jeżeli użytkownik aplikuje w odpowiedzi na ofertę pracy i wyraża zgodę na przechowywanie swojej aplikacji w puli kandydatów, przechowywanie dokonywane jest na rok od momentu wyrażenia zgody przez użytkownika lub do momentu uprzedniego wycofania zgody.

Informacja o prawach użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

Użytkownik może generalnie i w odniesieniu do swoich danych osobowych, które są przetwarzane za pośrednictwem naszej witryny internetowej, wykonywać niżej wymienione prawa:

  • Prawo do informacji w myśl art. 15 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych: Użytkownik ma prawo do uzyskania od administratora informacji o przechowywanych dotyczących go danych osobowych oraz do zażądania dalszych informacji odnoszących się do tych danych osobowych.
  • Prawo do korekty danych w myśl art. 16 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych: Użytkownik ma prawo do zażądania od administratora niezwłocznego skorygowania nieprawidłowych danych osobowych, które go dotyczą.
  • Prawo do usunięcia danych w myśl art. 17 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych: Użytkownik ma prawo do zażądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które go dotyczą.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych w myśl art. 18 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych: Użytkownik ma prawo do zażądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą.
  • Prawo do cofnięcia zgody w myśl art. 7 ust. 3 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz do wyrażenia sprzeciwu w myśl art. 21 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych: Użytkownik ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane za pośrednictwem naszej witryny internetowej, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a tym samym do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania stosownych danych osobowych, które są przetwarzane za pośrednictwem naszej witryny internetowej oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Nie narusza to legalności przetwarzania danych osobowych użytkownika dokonanego na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika do momentu jej cofnięcia.
  • Prawo do przeniesienia danych zgodnie z art. 20 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych: Użytkownik ma prawo uzyskać od administratora swoje dane osobowe, które są przetwarzane za pośrednictwem naszej witryny internetowej, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy.

Wykonanie praw użytkownika do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody lub sprzeciwu może skutkować tym, że użytkownik będzie mógł korzystać z naszej witryny internetowej jedynie w ograniczonym zakresie lub zupełnie nie będzie mógł z niej korzystać. W celu dochodzenia swoich praw użytkownik może zwrócić się na adres .

  • Wykonanie praw użytkownika do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody lub sprzeciwu może skutkować tym, że użytkownik będzie mógł korzystać z naszej witryny internetowej jedynie w ograniczonym zakresie lub zupełnie nie będzie mógł z niej korzystać. W celu dochodzenia swoich praw użytkownik może zwrócić się na adres .

Właściwy organ nadzorczy: Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg [pełnomocnik kraju związkowego Badenii-Wirtembergii ds. ochrony danych i swobody informacji], Königstraße 10a, 70173 Stuttgart, Telefon: 0711 / 61 55 41 - 716, E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Bezpieczne przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem szyfrowania SSL, linki do innych stron internetowych

Dane osobowe, które użytkownik przekazuje za pośrednictwem naszej strony internetowej i Internetu, są transmitowane w postaci zaszyfrowanej. W tym zakresie korzystamy z technologii szyfrowania Transport Layer Security (TLS). Technologia TLS szyfruje dane osobowe użytkownika, chroniąc je w przypadkach przekazywania ich za pośrednictwem naszej strony internetowej i Internetu. Nasza witryna internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Jeżeli użytkownik skorzysta z takich linków, zostanie automatycznie przekierowany na inną stronę internetową. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za politykę prywatności obowiązującą na takiej stronie. Dla własnego bezpieczeństwa należy dokładnie zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą w odniesieniu do danej strony.

Pozostałe kwestie

Jeżeli w niniejszej informacji w sprawie ochrony danych dalsze kwestie dotyczące ochrony danych osobowych użytkownika przetwarzanych za pośrednictwem naszej witryny internetowej pozostały nierozstrzygnięte, wówczas użytkownik może bezpośrednio przesłać swoje pytania, korzystając z danych kontaktowych udostępnionych w punkcie „Nazwa i dane kontaktowe administratora” lub „Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych” niniejszej informacji w sprawie ochrony danych.

Stan: lipiec 2021 r.

Nasza witryna nie jest zoptymalizowana pod kątem przeglądarki Internet Explorer. W celu poprawnego wyświetlania treści zalecamy przeglądanie naszych stron w Google Chrome.

Przejdź do pobierania Zamknij //

REJESTRACJA PRENUMERATY NEWSLETTERA

Będziesz regularnie otrzymywał nowe informacje o produktach i serwisie MEVACO oraz interesujących przykładach zastosowania

  • Bądź na bieżąco
  • Odkryj na nowo fascynujące przykłady zastosowania
  • Dowiedz się w pierwszej kolejności o wspaniałych promocjach

Tak, chcę subskrybować newsletter MEVACO i mam ukończone 16 lat. Otrzymam bezpłatnie wszystkie newslettery MEVACO, zawierające ogólne informacje, artykuły specjalistyczne oraz powiadomienia o imprezach, a także informacje o nowych produktach i usługach MEVACO. W każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji, korzystając z odpowiedniego linku w newsletterze.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Wkrótce otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym.